Uganda 2011

De 8e en 9e Atos Derde Wereld Fonds bouwreis heeft plaatsgevonden in oktober 2011. De belangstelling voor deelname was zo groot dat besloten is de reis in 2 gedeelten te gaan organiseren. Gelukig paste dit perfect bij het project waar we in Uganda aan mee zouden gaan werken.  De samenwerking vond plaats met Stichting Tusaidiane, met Kees Ebskamp als initiatiefnemer en oprichter.

Ons project bestond uit het meehelpen bouwen van een gezondheidcentrum, het Victors Hope Gezondheidscentrum in Kirugu. Victors Community Development Association wil middelbaar onderwijs en gezondheidszorg leveren aan de dorpelingen van Nakalanga Parish in Uganda. Nakalanga Parish omvat 4 dorpen. In 2005 is deze basisorganisatie, opgericht door dorpelingen, begonnen met een middelbare school te ontwikkelen in Kirugu, één van de 4 dorpen. De basisschoolverlaters konden alleen middelbaar onderwijs volgen op anderhalf tot twee uur loopafstand.

In januari 2006 zijn 13 kinderen in de eerste klas van deze middelbare school begonnen. Inmiddels staan er voor de 100 studenten op Victors High School 4 klaslokalen, 3 laboratorium lokalen, een administratiegebouw, een keuken, een bibliotheek, 2 slaapzalen (een voor meisjes en een voor jongens) en 4 huizen voor leerkrachten.

De vier dorpen hebben geen van allen een gezondheidscentrum. Het dichtsbijzijnde centrum is meer dan 5 km van de dorpen. Victors Hope Medical Centre gaat gezondheidszorg leveren aan de bevolking van alle vier dorpen. Het medisch centrum was echter nog een droom maar met de hulp van het Atos Derde Wereld Fonds is deze droom werkelijkheid geworden.

In totaal 4 weken tijd zijn de 34 deelnemers er in geslaagd een compleet afgewerkt gezondheidscentrum neer te zetten, inlcusief een op zonne energie werkend elektrische installatie. Na aanvankelijke strubbelingen met de regering over de benodigde vergunningen is het centrum medio 2012 officieel in gebruik genomen.

Comments are closed.