Project 14.03 – Onderwijs (Colombia)

Onderwijs voor straatkinderen, Colombia,
stichting La Vecina

 

Het doel van Fundación La Vecina is de leefomstandigheden van kinderen in de achterstandswijk La Boquilla in Cartagena, Colombia, te verbeteren. La Vecina zette een basisschoolprogramma op -met klasjes van maximaal 15 kinderen- specifiek voor kansarme kinderen met een leerachterstand. De school biedt onderwijs aan ruim 100 kinderen en geeft huiswerkbegeleiding aan 200 kinderen van deze en andere scholen. Daarnaast geeft La Vecina psychosociale, medische en ouderondersteuning. Zo helpt een schoolpsychologe de kinderen en hun ouders met problemen thuis – huiselijk geweld komt in de wijk veel voor. La Vecina werkt samen met lokale organisaties en overheidsdiensten die de rechten van kinderen ook centraal hebben staan.

Atos Foundation draagt specifiek bij aan de volgende programma onderdelen:

Installatie van een leerlingenraad
Net als een actieve ouderraad, is een leerlingenraad een verplicht onderdeel van elke basisschool in Colombia. In 2013 is een ouderraad opgezet die meedenkt en doet met invulling geven van het onderwijsprogramma. De ouderraad functioneert boven verwachting en dat geeft ons de verwachting een even zo betrokken leerlingenraad te kunnen opzetten. Een goed functionerende leerlingenraad heeft effect op de kwaliteit van het onderwijs omdat leerlingen inspraak krijgen en een stem. Een actieve leerlingenraad bevordert de participatie en is daarmee bovendien een belangrijk onderdeel van de exitstrategie.

Bouw van een klein computerlokaal, de aanschaf van computers en bijscholing docenten
Leerlingen hebben tot op heden in de eetzaal computerles gevolgd. Door het stijgende aantal leerlingen en de daardoor minder beschikbare ruimte in de eetzaal, moet er een apart lokaaltje worden verbouwd voor dit doel. Er zullen 3 computers worden aangeschaft. Leerlingen zullen in groepjes van 6 in alle rust en onder begeleiding kunnen leren met een computer om te gaan.

Bibliotheek voor de hoogste klas
De kinderen hebben nu geen schoolboeken. De docenten kopiëren uit hun eigen set schoolboeken voor elke leerling de benodigde pagina’s. Voor de hoogste klassen willen we nu een boekenkast aanleggen waar de leerlingen tijdens de les hun boeken uit kunnen pakken. Dit bevordert de kwaliteit van het onderwijs.

Kwaliteitsmeting van het onderwijs, o.m. door het opzetten van een leerlingvolgsysteem
Om de resultaten van al onze leerlingen te kunnen bijhouden, willen wij een digitaal leerlingvolgsysteem opzetten. Dit vergemakkelijkt de leerlinggebonden begeleiding en heeft daarmee een positief effect op de kwaliteit van het onderwijs en de resultaten van de leerlingen. Het werkt bovendien faciliterend bij de aansturing van de docenten en de toelating van de leerlingen op de middelbare school.

Atos Foundation steunt dit project met een bedrag van € 10.000.

Voor meer informatie, zie www.fundacionlavecina.com.

Comments are closed.