Project 14.02 – Werkgelegenheid (Sierra Leone)

Werkgelegenheidsprogramma in Dibiyya, Sierra Leone,
stichting Dibiyya Development Project (DDP)

 
Eerst het actuele nieuws:

Ebola
Door het uitbreken van het Ebola-virus ligt het openbare en dagelijkse leven stil. Zie ook het artikel op onze blueKiwi space of www.dibiyya.nl. Mensen die het virus dragen worden door de overheid gedwongen in quarantaine thuis te blijven. Dat betekent dat zij ook niet buiten mogen om aan drinken en eten te geraken. De voorraad (als de mensen die al hebben) raakt echter gauw uitgeput en daar hield de overheid geen rekening mee: mensen breken uit voor voedsel en drinken bij de waterput waardoor het virus zich makkelijk verspreid. Dibbiyya probeert met sponsoring door de gemeente Roosendaal (n.v.d.r. dit is de lokatie van stichting Dibbiyya) ter plekke vrijwilligers op te leiden die eten en drinken brengen tot bij deur. Het bedrag voor het kopen van water en voedsel wordt door Cordaid verdubbeld.

Werkgelegenheidsprogramma

Achtergrond
DDP heeft de afgelopen jaren geinvesteerd in onderwijs- en gezondheidsprojecten. Het accent van DDP ligt nu op het bestrijden van de extreme armoede door het genereren van werkgelegenheid en inkomen. Hiervoor is SUFNAN Investment Cie. Ltd opgericht die meerdere sociale ondernemingen wil inrichten en exploiteren voor de verdere ontwikkeling van deze regio. Met deze projecten beoogt DDP ondermeer het vergroten van de voedselproductie zodat de jaarlijkse hongersnood – door o.a. mislukte oogsten – tot het verleden behoort.

De eerste activiteit van SUFNAN was het oprichten van een boerderij voor de productie van rijst en andere gewassen in regio Dibiyya, Kambia District Sierra Leone  (2010). Dit agrarisch bedrijf biedt thans 15 mensen vast werk en ca 200 mensen seizoenswerk.

In 2013 hebben DDP en SUFNAN besloten het telen van rijst stop te zetten: door de klimaatverandering, die ook in Sierra Leone voelbaar is, treden steeds meer extreme regens op en ook op een later tijdstip dan gewoonlijk, zelfs nog in november, de droge tijd. Hierdoor is de rijstaanplant grotendeels weggespoeld en was de rijstopbrengst gering. Daarenboven is de overheid steeds meer rijst gaan importeren uit China in ruil voor diverse grondstoffen die Sierra Leone in overschot heeft. De Chinese rijst wordt aan dumpprijzen op de markt gebracht. Hierdoor brengt de rijstoogst amper tot niets op voor de locale rijstboeren. Vandaar dat stichting DDP gezocht heeft naar alternatieven in het creëren van inkomen voor de locale bevolking:

– kippenboerderij
– maïs
– koeien (inrichten van een veeteeltbedrijf)
– bakstenen (inrichten van een steenfabriek als sociale onderneming)
 
Kippenproject:

Achtergrond
Kippenvlees vormt steeds meer een belangrijk onderdeel van de dagelijks voedsel in Sierra Leone, maar de productiewijze is te primitief en te weinig ontwikkeld. Sterfte onder de kippen is daardoor groot, waardoor 95% van de vraag naar kippenvlees, eieren ingevoerd moet worden.

Doel
Het doel van dit project is om locale arme vrouwen een inkomen te bieden.

Aanpak
In eerste instantie worden 7 vrouwen uit 7 verschillende dorpen worden opgeleid in het grootbrengen van kuikens en het verkopen van kippen, het geslachte vlees en de eieren. Aspecten als verzorging, hygiëne, voeding, vaccinatie, slacht en commercieel handelen komen aan bod. De vrouwen nemen deel aan een training op de kippenboerderij in Grafton. Nadat de training met goed gevolg is beëindigd, ontvangen de vrouwen kuikens, mais, medicatie en een kippenhok als voorschot. Uit de verkoop van de kippen schaffen zij weer nieuwe kuikens aan om op te fokken en betalen geleidelijk het voorschot terug. Met de terugbetaling kunnen weer andere vrouwen worden getraind.
Voor meer informatie, zie http://www.dibiyya.nl/15-projecten/90-Kippen-2014
 
Het ebolavirus betekent een vertraging in het opstarten van dit project.
 
Vervolgtraject
In fase 2 wil DDP starten met een modern ingerichte kippenboerderij die werk biedt aan 5 medewerk(st)ers.

Comments are closed.