Project 15.01 – Onderwijs (Tibet)

Onderwijs voor nomadenkinderen in Tibet,
stichting Rigdzin en Vistaproject Nederland

 

fotos - website 2

Verslag van Elisa Kriek, voorzitter  – december 2015.

Uitvoering van het project
De doelstelling om behalve basisonderwijs ook middelbaar onderwijs mogelijk te maken voor alle schoolkinderen van het Ju Mipham Education Centre in het oosten van Tibet, is mede dankzij uw bijdrage meer dan volledig bereikt.

Voor het eerst in 5 jaar konden we niet rekenen op hulp van Wilde Ganzen. Ondanks deze tegenslag kunnen we verheugd vaststellen dat we voldoende andere fondsen, bedrijven, particulieren en organisaties bereid hebben kunnen vinden dit project mogelijk te maken.

Bij aanvang van het nieuwe schooljaar in 2015/2016 kan de eerste lichting kinderen gebruik maken van een compleet nieuw gebouw dat niet alleen gebruikt wordt voor het geven van middelbaar onderwijs, maar dat tevens dienst doet als aula voor muziekvoorstellingen, vergaderingen en andere gelegenheden. De wanden zijn flexibel te verplaatsen waardoor op het ene moment in vier klassen les gegeven kan worden en op het andere moment meer dan 500 mensen terecht kunnen in dit gemeenschapsgebouw. Een geweldige prestatie van de Chinese aannemer voor wie dit een prestige-object is geworden.

2015-ligging-school-blauw-meisjes-rood-jongensinternaat
links de basisschool en het blauwe meisjes-internaat, rechts het rode jongens-internaat

De toegezegde gelden willen we eind van dit jaar rechtstreeks storten naar de bankrekening van Vistaproject in China. Zij zorgen ervoor dat de rekeningen betaald gaan worden. Alle bouw-activiteiten en alle rekeningen zijn door de Chinese overheid gecontroleerd en goedgekeurd.

Zoals gewoonlijk moesten bijna alle bouwmaterialen vanuit Xining of Chengdu worden geleverd, op meer dan 1.000 kilometer afstand van deze regio. Ook de werknemers komen uit mainland China en moeten worden gehuisvest op kosten van de opdrachtgever. Dit zijn de belangrijkste redenen waarom goed bouwen in Tibet zo vreselijk duur is.

Verbetering door het project
De schoolkinderen, van wie de meesten afkomstig zijn uit nomadengezinnen, volgen niet alleen onderwijs in zowel de Chinese als de Tibetaanse taal, ze wonen hier ook in het internaat met bijna 400 kinderen in de leeftijd van 6-17 jaar. (Sommigen van hen waren al 12 jaar voordat ze begonnen met de basisschool). Daarnaast zijn er meer dan 30 oudere vrouwen die voor ze zorgen, plus 15 leraren en onderwijs-assistenten.

Door de opbrengst van deze actie hebben we voldoende leslokalen voor het middelbare onderwijs kunnen bouwen. De eerste 39 leerlingen zijn ingeschreven, er zijn 3 nieuwe leerkrachten aangenomen.

Duurzaamheid van dit project
De bouw van een schoolgebouw voor middelbaar onderwijs is onderdeel van het Ju Mipham Education Centre dat zal gaan bestaan uit een educatie-centrum met basis-, middelbaar en hoger onderwijs, alsmede technische en kunstzinnige opleidingen, en diverse werkplaatsen voor bedrijven.
Exploitatiekosten worden de komende 5 jaar grotendeels gefinancierd uit ouderbijdragen, winsten van andere projecten van het Vistaproject en een steeds kleiner deel door buitenlandse sponsors. De verwachting is dat in 2020 het project geheel zelfvoorzienend zal zijn.
Alle gebouwen zijn nu goed geïsoleerd zodat er minder brandstof nodig is om te verwarmen en het prettiger is om in te verblijven gedurende de lange, koude wintermaanden.

Financiering van het schoolgebouw voor middelbaar onderwijs
Het oorspronkelijke plan is aangepast om op die manier niet alleen kosten te besparen, maar tevens een aula-ruimte te creëren waar ook andere activiteiten kunnen plaatsvinden, zoals dans- en muziekvoorstellingen e.d. Dit heeft ertoe geleid dat in plaats van het gebudgetteerde bedrag van ¥775.309,04 (€ 93.890) het eindbedrag is gekomen op ¥ 526.610 (€ 63.773 bij een koers van 0,1211). Door koersverschillen (huidige koers 0,140471) is het eindbedrag € 73.959 geworden.

2015-Goedkeuring Chinese overheid
De door de Chinese overheid gecontroleerde en goedgekeurde eindafrekening.

We zijn ongelooflijk blij dat zoveel organisaties ons hebben geholpen dit project mogelijk te maken. Namens alle kinderen, ouders, leerkrachten, internaat-moeders en de plaatselijke gemeenschappen van de regio Sershul, willen wij u oprecht danken voor het mogelijk maken van middelbaar onderwijs voor onze nomadenkinderen.

Stichting Rigdzin en het Vistaproject Tibet,
Elisa Kriek, voorzitter

Voor meer informatie, zie www.vistaproject.nl

 

Comments are closed.