Project 12.31 – Onderwijs (Tibet)

Onderwijs voor nomadenkinderen in Tibet, stichting Rigdzin en Vistaproject Nederland

Doel
Het doel van dit project is om de leefomstandigheden van de nomadenbevolking in de regio Sershul in Tibet te verbeteren. Dit wordt o.a. mogelijk gemaakt door het aanbieden van middelbaar onderwijs voor nomadenkinderen tussen 12 en 18 jaar. Hierdoor kunnen de kinderen die de basisschool hebben doorlopen, verder leren. Er dienen eerst een school en woon-units te worden gebouwd. De kinderen zijn afkomstig uit de hele regio die zo groot is als Nederland, op 4.200 meter hoogte ligt en lange en strenge winters kent.

Locatie
Dorp Junyong, regio Sershul in het noordwesten van de Chinese provincie Sichuan, op de Tibetaanse hoogvlakte. Het is de meest afgelegen, hoogste, koudste en armste regio van China. Er zijn geen bomen, dus is er ook geen brandhout. Alleen yakmest die in de zomer wordt verzameld, zorgt bij verbranding voor verwarming. Ook is er geen elektriciteit en stromend water. In deze barre omstandigheden is het heel belangrijk dat kinderen een goed onderdak hebben.

Achtergrond
Leerlingen zijn afkomstig uit (ex-)nomadengezinnen die nog grotendeels met hun kudden yaks en schapen over de uitgestrekte grasvelden trekken. 80% Van hen zijn analfabeet en verdienen minder dan €1 per dag. Zij worden steeds meer door de overheid gedwongen hun kuddes te verkopen en naar de stedelijke gebieden te verhuizen waar ze geen werk kunnen vinden, ook omdat ze de taal (Chinees) niet spreken. Voor de meesten blijft het moeilijk zich aan te passen aan het gedwongen stadsleven. Jongeren hangen vaak doelloos rond op straat.

Aanpak
In juni is gestart met de de bouw van 4 schoolklassen en 6 woongelegenheden waar minstens 70 leerlingen kunnen leren, studeren, wonen en werken. De ouders van de schoolkinderen participeren in dit project, deels door bij te dragen aan de bouw, aan de financiering van het onderwijs en het levensonderhoud en door hun vertrouwen dat kinderen een betere toekomst vinden als ze tweetalig (Chinees en Tibetaans) onderwijs volgen. Binnen 10 jaar na de start van de bouw volgt een officiële goedkeuring van de Chinese schoolinspectie voor het niveau van lesgeven, waarna financiële steun door de overheid mogelijk wordt. (In China moet een particuliere school dit niveau eerst verdienen door resultaten aan te tonen).

Atos Foundation steunt dit project met een bedrag van € 8.178.

Voor meer informatie, zie www.vistaproject.nl

Comments are closed.