Project 11.46 – Onderwijs (India)

Huiswerkbegeleiding in Madurai, Zuid-India, Stichting Vrienden van Wings

Doel van dit project is om in tien dorpen op het platteland huiswerkbegeleidingscentra op te richten om het onderwijsniveau van kinderen (5-18 jaar) te verbeteren. Twintig tot dertig kinderen zullen twee uur per dag, vijf dagen per week huiswerkbegeleiding krijgen. De extra begeleiding moet de motivatie bij de ouders en kinderen vergroten waardoor de kans om als kind-arbeider aan de slag te gaan, kleiner wordt.

Duur van het project: januari 2012 – januari 2015

Atos Foundation steunde dit project met een bedrag van € 8.500. Voor meer informatie, zie www.vriendenvanwings.nl.

Comments are closed.