Project 18.01 – Training Health Promotors (Sierra Leone)

Training traditionele vroedvrouwen, Stichting Dibiyya Development Project (DDP).

Half november vertrekken wij, Gerry Konings en Petry Verhees, beiden verloskundigen, naar Sierra Leone.
Dit West-Afrikaanse land is omsloten door Guinee en Liberia en heeft een lange kustlijn. Het land telt
6 miljoen inwoners waarvan 2 miljoen in de hoofdstad Freetown wonen. Er leven meerdere bevolkings-groepen, vaak met hun eigen inheemse taal.

Van 1991 tot 2002 woedde hier een bloedige burgeroorlog. Velen vluchtten naar Guinee. De meeste vluchtelingen kwamen terug na de oorlog maar hoger opgeleide Sierra Leoners bleven in het land van toevlucht. Zo zorgde deze oorlog voor een braindrain en daardoor voor een zeer trage economische ontwikkeling: 70% van de bevolking leeft onder de armoedegrens.
In 2014 werd het land getroffen door een grote ebola uitbraak. Grenzen gingen dicht, de handel nam af, oogsten mislukten (immers de getroffen mensen mochten hun huis niet uit).

Programma
In het noorden van Sierra Leone rondom de plaats Kambia, worden 6 gezondheidsposten bezocht. Op die posten gaan we met behulp van de verpleegkundige en een tolk de traditionele vroedvrouwen, ook wel Birth Attendants genoemd, trainen.

Bij het lesgeven aan deze laaggeletterden en ongeletterde vrouwen die bovendien een inheemse taal spreken, maken we gebruik van een tolk en specifiek lesmateriaal: tekeningen die risicofactoren tijdens de bevalling voorstellen. Verder is de training interactief: bevallingen oefenen met een pop en kartonnen doos, toneelstukjes opvoeren en liedjes zingen. Zo zingen de deelnemers een lied waarbij ze steeds een voedingsmiddel toevoegen dat goed is tijdens de zwangerschap. Op deze manier trainen ze hun geheugen.

In 2010 tot 2014 waren wij 4 x in dit gebied met diverse trainingen. Het betreft nu een herhaling en inprenting van de lesstof. Zoals we zelf ook ervaren blijft nieuwe lesstof beter hangen door ervaring opdoen, die ervaring weer te delen, door feedback te krijgen en door het verduidelijken en toevoegen van nieuwe vaardigheden. Zo hebben we de deelnemers een plaatjesboek gegeven en geïnstrueerd hoe zij daarmee op dorpsniveau informatie kunnen geven over gezinsplanning, anticonceptie, hygiëne en EHBO. We gaan nu evalueren hoe dit werkt.

Het uiteindelijke doel is tweeledig:
– De traditionele vroedvrouwen handvatten te geven om adequaat te kunnen handelen bij verloskundige (nood)situaties en hen te stimuleren om de vrouw die gaat bevallen te begeleiden naar de gezondheids-post om daar samen met de verpleegkundige deze vrouw te helpen op een locatie die beter bereikbaar is bij nood dan in de bush.
– Op dorpsniveau informatie geven over gezinsplanning, anticonceptie, hygiëne en EHBO.

De traditionele vroedvrouw ontwikkelt zich op deze manier richting Health promotor.

Dankzij uw bijdrage kan dit project gerealiseerd worden.

Dank, mede namens de traditionele vroedvrouwen van het Kambia district,

Gerry Konings en Petry Verhees

training-health-promotors-dibiyya-projectplan-2018

Comments are closed.