Project 17.02 – Onderwijs (Peru)

Onderwijsproject in Iquitos, Peru, Stichting El Manguaré

El Manguaré zorgt voor identiteit, vroegtijdige stimulatie en beter onderwijs. “Door analfabetisme te bestrijden, kunnen we de vicieuze cirkel van armoede doorbreken en vergroten we het welzijn van de plaatselijke bevolking. Gedurende drie jaar zetten wij ons in een geselecteerde achterstandsbuurt in om de toegang tot en de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren”.
El Manguaré zorgt er voor dat zo veel mogelijk kennis, verantwoordelijkheden en taken aan school-directies, leerkrachten, ouders, buurtdirigenten en overheidsinstanties worden overgedragen. Bij de afgeronde projecten blijft El Manguaré op afstand betrokken. Voor de periode 2016-2018 heeft El Manguaré  een nieuwe school en nieuwe buurt geselecteerd:  Sarita Colonia.

Om de doelstellingen te bereiken zijn er verschillende deelprojecten gedefinieerd:

 1. “Ik besta en ik studeer”:
  Meer dan 20 procent van de kinderen staat niet ingeschreven in het geboorteregister en mag hierdoor geen onderwijs volgen. El Manguaré helpt deze kinderen, in samenwerking met gemeente-instanties, aan geboortepapieren en identiteitsbewijzen.
 2. De VBO school “El Manguaré”:
  El Manguaré geeft kinderen met leerachterstanden/of -problemen (40 procent van de kinderen gaat niet naar de kleuterschool) de mogelijkheid om naar onze pre-school te gaan. Hier verwerven ze de meest basale kennis, zodat ze daarna het onderwijs op de staatsschool kunnen volgen.
 3. Onderwijskwaliteitsverbetering:
  Leerkrachten van een staatsschool krijgen trainingen en dagelijkse begeleiding in de klas om te komen tot positief en dynamisch onderwijs. Daarnaast wordt passend materiaal beschikbaar gesteld. De voornaamste doelstelling is om de kinderen te leren lezen, schrijven en rekenen in groepen 3 en 4 van de basisschool.
 4. Vroegtijdige stimulatie:
  El Manguaré werkt via de Suzuki-methode aan de vroegtijdige stimulatie met alle kinderen uit haar programma´s. Eveneens betrekt zij de ouders hierbij om het belang van vroegtijdige stimulatie van hun kinderen in de thuissituatie te bevorderen.

Atos Foundation steunt de deelprojecten 2) + 4) met een bedrag van € 8.000.
Voor meer informatie, zie https://elmanguare.nl/.

 

Comments are closed.