Project 12.27 – Onderwijs (Nepal)

Bouw kleuterschool en leerwerkplekken voor jongeren en volwassenen, Kaski district, Nepal, stichting Maya Foundation

Serachour is een gemeenschap van boeren die op of rond het bestaansniveau leven. Voor het overgrote deel kleine boeren die net genoeg produceren om zelf van te leven. Het dorp telt 900 inwoners waarvan meer dan de helft onder de 21 jaar is. Er is weinig cash inkomen om kosten als scholing en geneeskundige zorg te betalen.

Deze brede school zal een verenigende werking hebben op de dorpsbewoners die elkaar hier regelmatig zullen ontmoeten voor verschillende doeleinden. Onderwijs zal daardoor een meer besproken onderwerp worden en meer op de agenda komen te staan van de, voornamelijk agrarische, gemeenschap. Dit zal leiden tot een groter draagvlak onder de bevolking voor het blijven verbeteren van het onderwijs door de lokale partner REDC die als spil zal fungeren.
De doelgroep heeft minstens 1.000 manuren gedoneerd voor het bouwrijp maken van het terrein (afbraak van een vervallen gebouw). Verder doneert de gemeenschap de stenen voor het gebouw, natuurstenen die een waarde hebben van ongeveer 2.000 euro.

Aan Atos Foundation is een bijdrage gevraagd van 4.344 euro voor de realisatie van de leerwerkplekken, 605 euro voor de aanleg van toiletten en 1.803 euro voor de bouw van de opslagruimte.

Comments are closed.