Project 15.03 – Onderwijs (Colombia)

Onderwijs voor straatkinderen, Colombia,
stichting La Vecina

Het doel van Fundación La Vecina is de leefomstandigheden van kinderen in de achterstandswijk La Boquilla in Cartagena, Colombia, te verbeteren. La Vecina zette een basisschoolprogramma op -met klasjes van maximaal 15 kinderen- specifiek voor kansarme kinderen met een leerachterstand. De school biedt onderwijs aan ruim 100 kinderen en geeft huiswerkbegeleiding aan 200 kinderen van deze en andere scholen. Daarnaast geeft La Vecina psychosociale, medische en ouderondersteuning. Zo helpt een schoolpsychologe de kinderen en hun ouders met problemen thuis – huiselijk geweld komt in de wijk veel voor. La Vecina werkt samen met lokale organisaties en overheidsdiensten die de rechten van kinderen ook centraal hebben staan.

In 2015 draagt Atos Foundation bij aan de volgende programma onderdelen:

Onderwijs
In 2015 heeft de school 115 leerlingen, verdeeld over 7 klassen. Van deze leerlingen zijn er 30 kinderen met een leerachterstand of een lichte handicap. Deze kinderen krijgen extra begeleiding van de docenten en de psychologe. De docenten krijgen daarbij ondersteuning en bijscholing om deze kinderen te helpen.
In het begin van het jaar zijn de schoollokalen uitgebreid en verbouwd, zodat ze beter geschikt zijn voor kleinschalig onderwijs. Door deze verbouwing is ook extra ruimte gecreëerd voor bijvoorbeeld een computer lokaal.

Inclusief onderwijs
De investeringen in de infrastructuur en in de docenten had mede het doel om in aanmerking te komen voor een overheidssubsidie voor zogenoemd  ‘inclusief onderwijs’.  De subsidie is ingesteld om kinderen met een leerachterstand of een lichte handicap toegang te geven tot passend onderwijs. La Vecina heeft daarnaast veel tijd gestoken in het contact met de betreffende overheidsinstantie om de subsidie te krijgen. Dat zou immers betekenen dat meer kinderen met een leerachterstand les zouden kunnen krijgen bij La Vecina. Inmiddels voldoet de school aan alle eisen die het ministerie van onderwijs stelt. Helaas is tot op heden niet bekend of en wanneer de overheid deze subsidie zou uitkeren aan La Vecina. Omdat het zo onzeker is of de subsidie komt, en of deze daarna structureel zou zijn, heeft de stichting besloten om in elk geval voor 2015 de school niet open te stellen voor extra leerlingen. Zonder subsidie, kunnen we de continuïteit van onderwijs voor twee extra klassen niet borgen.
Dat laat onverlet dat het onderwijsprogramma gewoon door gaat voor de zeven klassen die er al zijn.

Activiteiten voor de ouders
La Vecina organiseert diverse activiteiten voor ouders. Dat zijn praktische cursussen die de ouders kunnen helpen om en inkomen te vergaren. Maar ook activiteiten om de ouders meer te betrekken bij de school. Zo organiseerde La Vecina in juni Vaderdag, waar 60 vaders samen met hun kinderen spelletjes deden en aten met hun kinderen. Een mooie opkomst!

Sport en cultuur
Naast de reguliere lessen, is er ook aandacht voor sport en cultuur. In het project ‘Ritmos de Esperanza’ leren de kinderen over de traditionele muziek en dans in Colombia. Onderdeel daarvan is aandacht voor zelfbewustzijn, zelfrespect en respect voor anderen. Het succes van dit project blijkt wel uit het enthousiasme van de leerlingen en hun ouders. “Je ziet het zelfvertrouwen van de kinderen, vooral van de meisjes, groeien,” zegt programmadirecteur Nathalie Rietman na bezoek aan een van de bijeenkomsten.

2015-Voetbal La Vecina

 

Vooruitblik naar 2016
In het komend jaar wil La Vecian ook verder gaan met sociale projecten, niet alleen voor de kinderen van de school en hun ouders, maar ook andere kinderen en jongeren in de wijk. Het cultureel project gaat ook in 2016 verder, evenals het sportproject Funvecinos. Recent is een project gestart om jongeren die lid zijn van bendes van de straat te halen. La Vecina is hierbij betrokken op verzoek van een vertegenwoordiger uit de wijk. La Vecina is blij dat ook voor dit soort activiteiten de wijkbewoners ons weten te vinden.

Voor meer informatie, zie www.fundacionlavecina.com.

 

Comments are closed.