Bangladesh 2014

In 2014 heeft de Foundation de banden met haar IT-Partner in Bangladesh weer aangehaald met het project “ICT-Centers in Bangladesh”.
Dit is een project van onze NGO-partner VSO. Deze ICT Centers bieden pas afgestudeerden een kans op een baan en zijn dienstverlenend voor vooral boeren uit de omgeving. Deze laatsten kunnen bij deze centra terecht voor allerhande informatie over landbouw en overheidsregelgeving. Deze centra moeten worden bemensd en gemanaged door geschoolde medewerkers. De Atos Foundation heeft in samenwerking met haar IT-Partner in Dhaka, Brainstation, bijgedragen aan de scholing van deze medewerkers. De curricula zijn in samenwerking tussen VSO en Brainstation opgesteld en inmiddels is een groot aantal jonge mensen opgeleid om in de ICT Centers aan de slag te gaan. De bedoeling is dat er tot veertien van deze centra worden opgericht waarbij de medewerkers van Brainstation zich alleen nog maar hoeven in te zetten voor de moeilijkste opleidingen.

Aankomend jaar willen we de banden met onze IT-partner nog steviger aanhalen en dan ook nog het liefst in samenwerking met VSO, onze NGO-partner. Er zijn al wat ideeën door door VSO geuit waarbij de hulp van de Foundation zeer welkom is en waarbij we waarschijnlijk ook de hulp van Atos medewerkers zeer goed kunnen gebruiken.

Comments are closed.