Project 10.18 – Gezondheid (Sierra Leone)

Bouw gezondheidspost en training vroedvrouwen in Dibiyya, Sierra Leone – Stichting Dibiyya Development Project (DDP)

Met de bouw van een nieuw gezondheidscentrum kunnen zieken eindelijk op een hygiënische manier behandeld en verpleegd worden en kunnen zwangere vrouwen op een verantwoorde wijze bevallen. Het nieuwe centrum vervangt het oude schoolgebouw dat in erbarmelijke omstandigheden verkeert (het dak lekt in het regenseizoen, elektriciteit ontbreekt).De gezondheidspost wordt bemand door een locale verpleegster en wordt aangestuurd door het ziekenhuis in Kambia. De medische post is vooral van belang voor kinderen en zwangere vrouwen (die vaak bij complicaties het moeilijk bereikbare Kambia hospital niet tijdig weten te bereiken…).

Naast dit bouwproject start DDP een trainingsprogramma voor Traditional Birth Attendants (TBA). Dit zijn veelal ongeletterde vrouwen die op het platteland bevallingen begeleiden. Zij hebben zelf een aantal kinderen en het ‘vak’ geleerd van hun moeder of tante. Zij hebben een belangrijke plaats in hun gemeenschap. De training leert hen o.a. om te gaan met complicaties en hoe deze in te schatten. 

Het DWF steunde dit project met een bedrag van € 10.000. Voor meer informatie, zie www.dibiyya.nl.

Comments are closed.